Kaja Godek: Nie mam wątpliwości – aborcja jest niezgodna z konstytucją

Nie wiemy, co zrobi 22 października Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji – ale wiemy, co jest zgodne z konstytucją! A zgodne jest wyłącznie chronienie dzieci nienarodzonych, przecież ludzi o równej godności z tymi, którzy już się narodzili. Z tej perspektywy sprawa jest jasna. Mówiła o tym Kaja Godek w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.